PROF. DR. Ahmet ÖZAK

19 Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, Türkiye Adana’da 1969 yılında doğan Ahmet ÖZAK, Lise eğitimini 1980-1987 yılları arasında Tarsus Amerikan Kolejinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’den 1993 yılında mezun oldu. Aynı yıl AÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anbilim Dalı’da araştırma görevlisi olarak doktorasına başladı. Doktora eğitimini 2000 yılında tamamladıktan sonra 2001-2002 yılları arasında TÜBİTAK’tan post doktora bursu alarak periferal sinir onarımlar üzerine çalışmalar yaptı. OMÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalın’a 2003 yılında Yrd. Doç. olarak atandı. Halen aynı üniversitede Profesör kadrosunda görev yapmaktadır. Dr. Ahmet ÖZAK, 2010 yılında Ohio State Veterinary Faculty, College of Veterinary Faculty Department of Neurology and Neurosurgery’de 1 ay boyunca observer researcher olarak çalıştı.

PROF. DR. Barış KÜRÜM

Prof. Dr. Barış Kürüm, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı’nda başladığı doktora programını 2003 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Dr Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Doçent ünvanını 2013 yılında almıştır. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Birincil ilgi alanı küçük hayvan ortopedisidir. Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji Derneği yönetim kurulu üyesidir. Barış Kürüm iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Doç Dr. Başak BOZTOK ÖZGERMEN

1986 yılında Ankara’da doğdu. 2003 yılında TED Ankara Koleji Lisesi’nden mezun oldu. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde veteriner hekimliği eğitimine başladı. 2008 yılında DAAD bursu kazanarak 2 ay süreyle Tierärztliche Hochschule Hannover, Almanya’da yaz stajını tamamladı. 2009 yılında mezun olduğu Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin Cerrahi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. 2011-2014 yılları arasında Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deney Hayvanı Laboratuvarı’nda sorumlu veteriner hekim olarak görev yaptı. 2014 yılında “Köpeklerde Akciğer Hastalıklarının Tanısında Bilgisayarlı Tomografi ve Torasik Radyografi Bulgularının Karşılaştırılması” konulu doktora tezini bitirerek doktor ünvanı aldı. 2014 yılında Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. 2014- 2019 yılları arasında Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. 2020 yılında Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak atanmıştır. Hala aynı kurumda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

PROF. DR. Cenk YARDIMCI

2000 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olan Cenk Yardımcı aynı yıl başladığı doktora eğitimini 2006 yılında küçük hayvan ortopedisi üzerine tamamlamıştır. 2006 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atanmasından sonra 2012 yılında Doçent ünvanını kazandı. Ulusal ve uluslararası kongrelerde kazanılmış 11 adet bilim ödülü olan Cenk Yardımcı 2012 yılında Veteriner Cerrahi Derneği tarafından “En başarılı genç araştırmacı” ödülüne layık görülmüştür. Hocamız ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış 82 makale ve 125 kongre tebliğine sahip olup aktif olarak birçok bilimsel dergide de hakemlik yapmaktadır. 2019 yılında profesör ünvanını alan hocamız, akademik yaşamına halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesinde devam etmektedir.

DR. Sinan ULUSAN

2001 yılında Çanakkale Milli Piyango Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde veteriner hekimliği eğitimine başladı ve 2007 yılında mezun oldu. 2008’ de lisansüstü çalışmalarına başladı. 2011’de uzmanlık eğitimini 2018’ de doktora eğitimini tamamladı. 2010 yılında Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak fakültenin kuruluşunda görev aldı. Avrupa’da Almanya, Polonya gibi ülkelerde çeşitli çalışmalar yapmıştır. Varşova’ da veteriner artroskopi alanında 3 ay eğitim almıştır. 2015 yılında Sanayi Bakanlığı ve Tübitak ortak programı 1512 Tekno Girişim desteği almaya hak kazanarak Türkiye’ de yerli malı ilk Köpek Kalça Protezi’ni üretmiştir.

PROF. DR. Zeynep PEKCAN

1998 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun olan Zeynep Pekcan, Ankara Üniversitesi’nde 2000 yılında doktorasına başlayıp 2005 yılında tamamlayarak “Veteriner Cerrahi” alanında doktor ünvanını almıştır. 2000 yılında Utrect/ Hollanda, 2009 Wroclaw/ Polonya ve 2011 yılında Münich Ludwig Maximillan Üniversitesi Veteriner Fakültelerinin cerrahi kliniklerinde davetli öğretim üyesi olarak araştırma ve incelemelerde bulunmuştur. 2012 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör ünvanı almıştır. Veteriner genel cerrahi, anestezi, nöroloji, ortopedi, göz hastalıkları ve diş hekimliği konusunda çok sayıda atıf alan ulusal ve uluslarası araştırma makaleleri, veteriner cerrahi alanında ders kitabı olarak okutulan kitaplarda bölüm yazıları bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası birçok kongrelere katılmıştır. Veteriner cerrahi, acil hekimliği ve anestezi alanında pek çok kongre ve kurslarda davetli konuşmacı olarak üniversite dışında da eğitim faaliyetlerine katkı sağlamıştır.